Wwft in de praktijk

training wwft in de praktijk

De Wwft stelt in artikel 35 verplicht dat instellingen ervoor zorgdragen dat werknemers bekend zijn met de regels in de Wet en dat zij periodiek opleidingen genieten om aan de eisen te blijven voldoen. In deze praktijktraining komen de regels omtrent cliëntacceptatie en het herkennen van ongebruikelijke transacties dan ook uitvoerig aan bod. Maar wat deze training echt bijzonder maakt is dat we deze onderdelen over het voetlicht brengen met interessante casuïstiek en scenario’s uit de praktijk en die zijn gebaseerd op ervaringen van onze experts (die ook de training verzorgen). Onze training ‘Wwft in de praktijk’ is daarom geen droge kost in een standaard ritueel, maar een leuke en interessante bron van inspiratie waarmee je meteen voldoet aan de eisen. 

Doelgroep
Deze training is geschikt voor iedereen die werkzaam is bij een instelling die valt onder de Wwft en die op grond van artikel 35 van de Wwft verplicht zijn om zich regelmatig te laten bijscholen over de wettelijke kaders, het doen van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties en die op zoek zijn naar praktische handvatten.

Doel
Voldoen aan de verplichting van artikel 35 van de Wwft en het kunnen benutten van handvatten voor praktische toepassing van de Wwft in de praktijk (beeldvorming met inspirerende voorbeelden).

Programma
De training wordt verzorgt door professionals met jarenlange ervaring in de praktijk van witwasonderzoeken en opsporing. De training heeft de volgende inhoud;

Ochtend

  • Een overzicht van de wettelijke kaders, anti-witwasrichtlijnen en leidraden;
  • Toezichthoudende en uitvoerende instanties (AFM, BFT, DNB en FIU)
  • Witwassen als strafbaar feit en de gronddelicten;
  • Wie is cliënt volgens de wet en wanneer moet ik een cliëntenonderzoek doen?
  • Het cliëntenonderzoek van identificatie, verificatie tot acceptatie (en continuering);
  • De ultimate benificial owner (UBO) en de zeggenschapsstructuur (wie is de baas?);
  • Wanneer kan ik volstaan met een vereenvoudigd onderzoek en wanneer moet ik het cliëntenonderzoek aanscherpen?

Middag

  • Risicoprofilering en het herkennen en melden van ongebruikelijke transacties;
  • Het meldproces en opvolging in de keten;
  • Interactief oefenen / dialoog aan de hand van casuïstiek.

De cursus is praktisch opgezet en wordt voorzien van informatie en kennis uit de actualiteit. Met het volgen van deze cursus voldoe je tevens aan de verplichtingen uit de Wwft om regelmatig scholing te volgen (art. 35 Wwft).

OPZET VAN DE TRAINING
Duur:
1 dag (09.30 uur tot 16.30 uur)
Voorbereiding:
Geen voorbereiding nodig. Alle informatie word je op de dag zelf uitgereikt.
PE-punten:
6 PE punten
Vooropleiding:
Er zijn geen vooropleidingseisen
Maximale deelname:
15 personen
Afronding:
Na afloop ontvang je een bewijs van deelname 'praktijktraining wwft' (ivm. art. 35)
Locatie:
Omgeving Utrecht
Datum:
Nog niet bekend

Prijs:

€ 495,- excl. BTW. Deze prijs is inclusief cursusruimte, gebruik materialen, koffie of thee.

Op aanvraag is ook maatwerk mogelijk voor bijvoorbeeld in-company trainingen of een conferentie. 
Staat jouw voorkeursdatum er niet bij? Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Inschrijven of informatie aanvragen