Wwft-audit

Wwft audit

Inleiding wwft-audit

Accountantspraktijken (organisaties en kantoren), administratiekantoren, belastingadviseurs, advocaten, notarissen en andere financiële dienstverleners zijn gebonden aan verplichtingen die zijn opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit betekent dat zij beleid, procedures en processen moeten inrichten om hieraan te voldoen. Denk daarbij aan de processen van risico gebaseerd cliëntenonderzoek en het monitoren en melden van ongebruikelijke transacties. Maar ook aan het hebben van een adequate compliance-functie en procedures omtrent de bewaarplicht van gegevens. Het op orde hebben van het beleid, de procedures en de processen betreffende de Wwft (en de Sanctiewet) is noodzakelijk voor het borgen van een integere bedrijfsvoering. Met een onafhankelijke wwft-audit weet je zeker dat je aan de eisen voldoet.

In artikel 2d, lid 4 Wwft is bepaald dat Wwft-plichtige instellingen in bepaalde gevallen verplicht zijn om een onafhankelijke wwft-audit functie in te stellen. Bijvoorbeeld wanneer zij meer dan 50 medewerkers in dienst hebben en/of als een substantieel deel van de cliënten of zakelijke relaties een verhoogd risicoprofiel op witwassen of financieren van terrorisme met zich meebrengt (artikel 8 Wwft).

onafhankelijke wwft-audit functie

Wij ondersteunen accountantsorganisaties, administratiekantoren en andere financiële dienstverleners met het uitvoeren van een vrijwillige of een verplichte Wwft-auditfunctie. Dat doen we efficiënt en effectief met behulp van een hoogwaardig en compleet raamwerk die we hebben afgestemd met het BFT. We starten meestal met een initiële Wwft-audit om een beeld te krijgen van de volwassenheid van de organisatie en de compliance-functie. Hiermee wordt duidelijk waar jouw organisatie staat en wat de belangrijkste beleids- en compliance risico’s zijn om aan de Wet te voldoen. Daarna stellen we een auditplan op voor de langere termijn.

Wwft-audit-2

Wwft-Audit
Met de Wwft-audit beoordelen we of het risicobeleid, het risicomanagement (de beheersmaatregelen) en de compliance functie effectief zijn geïmplementeerd. Maar ook of de uitvoeringsroutines en bedrijfsprocessen aangaande de cliëntacceptatie- en continuering en transactiemonitoring naar behoren functioneren en zodat de instelling aan de Wet voldoet. We doen daartoe onderzoek in bedrijfsdocumentatie, houden interviews en/of doen (deel)onderzoek in dossiers. Ook kunnen we praktijksituaties simuleren om de uitvoering van het cliëntacceptatieproces, de transactiemonitoring, het meldingenproces en/of de rol van compliance officer te beoordelen.

rapportage en advies

De resultaten van de wwft-audit beschrijven we in een overzichtelijke rapportage. Daarin staat wat goed gaat en wat eventuele kwaliteitstekortkomingen zijn. De inhoud van het rapport en eventuele verbeterpunten bespreken we desgewenst met het management (beleidsbepaler) en de compliance officer.

Wil je meer weten over onze werkwijze? Of wil je door ons een onafhankelijke Wwft-audit laten uitvoeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.