Risicoscan weerbaarheid

Risicoscan

De risico’s op bedrijfsschades als gevolg van fraude en criminaliteit zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Denk aan risico’s om te worden opgelicht of om slachtoffer te worden van cybercrime, diefstal en verduistering. In bepaalde sectoren worden logistieke systemen van een bedrijf of organisatie misbruikt om criminele goederen te smokkelen of weg te sluizen (transport, distributie of handelsondernemingen). Soms worden daartoe constructies opgezet om het vermogen wit te wassen via bijvoorbeeld vastgoed of bedrijfsconstructies en waarvoor gebruik wordt gemaakt van diensten van advocaten, accountancy en notarissen. Daarom bieden we speciaal voor bedrijven en organisaties een ‘risicoscan weerbaarheid’ aan.

Los van verschillende vormen van criminaliteit zijn er ook verschillende scenario’s mogelijk om slachtoffer te worden. Criminelen zijn namelijk professionals die zich op veel verschillende manieren wederrechtelijk toegang weten te verschaffen tot de vitale bedrijfsonderdelen (door middel van braak, hacking of technologie). Ook kunnen criminele organisaties een ‘infiltrant’ in jouw bedrijf of organisatie positioneren. Of er worden medewerkers omgekocht, opgelicht, afgeperst of bedreigd. De dreigingen komen dus niet alleen van buiten, maar ook steeds vaker van binnenuit. 

bescherm je bedrijf of organisatie

Ondermijnende criminaliteit vormt voor elke organisatie dus een serieuze dreiging en vraagt om alertheid, bewustzijn en maatregelen die bescherming bieden. Als je slachtoffer wordt, dan levert niet alleen financiële schade op. Vaak gaat het ook gepaard met gevoelens van onveiligheid, angst en stress. De kans op imagoschade is groot en er zijn reële scenario’s dat leveranciers geen zaken meer met je willen doen, klanten lopen weg of personeel wil niet meer voor je werken. Of nog erger; je wordt zelf onderwerp van strafrechtelijk onderzoek.

Om problemen te voorkomen is het dus belangrijk om de bedrijfsrisico’s op dit gebied in kaart te brengen en deze te beheersen. Met een risicoscan weerbaarheid breng je de belangrijkste risico’s in beeld. Hiermee weet je of jouw bedrijf of organisatie voldoende is beschermd tegen dreigingen van binnen en van buiten. En kun je eventueel aanvullende maatregelen nemen.

Bescherm je bedrijf

risicoscan weerbaarheid

Een risicoscan op weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit bieden we aan voor bedrijven en organisaties. De risicoscan levert je snel inzicht op in de risico’s die je als ondernemer of manager loopt en waar je maatregelen kunt nemen om de risico’s te verkleinen. We scannen onder andere op de volgende risico’s en beschermingsmaatregelen;

  • De sector en de aard van de business;
  • De structuur van de organisatie, de rollen en de medewerkers in het bedrijf;
  • De vitale bedrijfsonderdelen (financiën, kennis, productie en logistiek);
  • De toegankelijkheid in de omgeving, het terrein of het bedrijfspand en;
  • IT en cybersecurity.

We voeren de risicoscan weerbaarheid uit in één dag en tegen een scherp tarief. Het resultaat is een check die inzicht geeft in de belangrijkste bedrijfsrisico’s. Met dit overzicht voeren we aan het eind van de dag een adviesgesprek over reële dreigingen en de mogelijkheden om de weerbaarheid van je bedrijf te vergroten tegen ondermijning en criminaliteit. Vervolgens bepaal je zelf of en (zo ja) hoe je opvolging geeft aan het advies.

Wil je weten welke bedrijfsrisico’s jij loopt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.