Voor bedrijven

De meeste bestuurders en managers willen met hun bedrijf of organisatie doelgericht waarde toevoegen en de continuïteit borgen. Of dit ook lukt is tegenwoordig steeds meer afhankelijk van waarborgen voor de integriteit en de betrouwbaarheid van de bedrijfsuitoefening. Voor bedrijven geldt dat de eisen en verwachtingen in de omgeving hieromtrent steeds hoger worden. De mate waarin een product of dienst op een integere manier tot stand is gekomen, is namelijk net zo belangrijk als de betrouwbaarheid van het product of de dienst zelf. Een succesvolle onderneming of organisatie voldoet dan ook aan geldende wetten & regels en verwachtingen van stakeholders. Voor bedrijven brengt dit een extra dimensie in hun vak met zich mee.

integrity services & investigations voor bedrijven

Met SpeakUp totaal leggen we een belangrijk fundament voor een veilig werk- en meldklimaat in jouw bedrijf. Bedrijven die verplicht zijn om ingevolge de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders een interne meldregeling op te stellen – vaak met 50 medewerkers of meer – voldoen hiermee helemaal aan de strengere eisen. 

Daarbij kunnen we onderzoek doen naar de meest significante integriteitsrisico’s. We helpen bij het nemen van effectieve beheersmaatregelen. Bijvoorbeeld met betrekking tot witwasrisico’s en Wwft-compliance. Ook kijken we kritisch naar risico’s in de bedrijfscultuur. Op verzoek kunnen we voor bedrijven ook (toekomstige) medewerkers of klanten screenen. Kortom; ook voor bedrijven zijn we volledig businesspartner in compliance en integriteit.

Ga naar onze dienstenpagina voor een overzicht van alle diensten waarmee we je kunnen bijstaan. 

ZELFOnderzoek & herstel

Als medewerkers binnen jouw bedrijf betrokken zijn bij fraude, witwassen of corruptie (non-compliance) – of er worden beschuldigingen geuit  – dan bieden we een hoogwaardig compliance herstelprogramma. Het is belangrijk om adequaat te handelen omdat incidenten het imago, de continuïteit en de ‘licence to operate’ direct op het spel zetten. Wij zijn dan een onafhankelijke en verbindende schakel tussen je bedrijf, de autoriteiten en/of andere betrokkenen (zoals je advocaat). In sommige gevallen kan onze inzet zelfs strafvervolging of hoge boetes voorkomen. Naast onafhankelijk onderzoek en compliance herstel, ondersteunen we namelijk ook bij bemiddeling, communicatie en/of de verantwoording over nieuwe beheersmaatregelen. Dit helpt om het vertrouwen snel terug te winnen.  

twee diensten in één proces

Gezamenlijk, meestal samen met je advocaat of accountant, bepalen we de insteek en voorwaarden van de samenwerking. Hoe een traject loopt is natuurlijk afhankelijk van de context. Maar het omvat veelal een samenhangend proces tussen twee van onze diensten;

Crisisbeheersing

disclaimer

Onze ondersteuning is uniek en vraagt om een open en lerende houding. Daarbij is het succesvol starten van een compliance herstelprogramma sterk afhankelijk van de wil, het vertrouwen en de intenties van alle partijen om de mogelijkheid tot zelfherstel een kans van slagen te geven. Daarom beginnen we altijd eerst met een verkenning met het bestuur om de eisen en de voorwaarden af te stemmen.

Is jouw organisatie betrokken bij een fraude- of integriteitsincident en is strafvervolging een reëel scenario? Of moet je van je accountant een incident oplossen? Neem dan direct contact op of maak samen met je advocaat of accountant een afspraak.