Voor Advocaten

Advocaten zijn gehouden aan diverse Wet- en regelgeving (beroepsregels) en gedragsregels van de sector. Voor advocatenkantoren die een instelling zijn voor de Wwft kan non-compliance een risico zijn. Daarnaast kunnen advocaten ook indirect – via hun cliënten – betrokken raken bij strafbare feiten. Denk daarbij aan fraude, witwassen en georganiseerde misdaad. We bieden daarom ondersteuning aan advocatenkantoren om hun risico’s te beheersen. Extra service is dat we ondersteuning bieden aan cliënten op het gebied van zelfonderzoek en herstel.

dienstverlening voor de advocatuur

Wwft-diensten
Als externe compliance officer zijn we gespecialiseerd in Wwft-compliance en het voldoen aan beroeps-specifieke normenkaders voor de advocatuur. Ook voeren we Wwft-audits uit voor advocatenkantoren. Ook als hun dienstverlening combineren met andere taken (notariaat, accountancy, trusts, etc.). 

SpeakUp
Met SpeakUp Totaal bieden we eveneens een compleet servicepakket voor een veilig werk- en meldklimaat en waarmee men helemaal voldoet aan de Wet bescherming klokkenluiders en de verplichting om een anoniem meldkanaal in te richten (art. 20a Wwft).

Onafhankelijk onderzoek
Uniek is dat we ondersteuning bieden met onafhankelijk onderzoek wanneer cliënten van advocaten te maken hebben met een geschil en/of in situaties waarin zij worden beschuldigd of juist slachtoffer zijn van onrechtmatig handelen. In die gevallen versterken we ten behoeve van de waarheidsvinding het dossier voor de rechtbank.

Kortom; met onze dienstverlening helpen we je aan de eisen te voldoen en op een manier dat je jouw praktijk beschermt tegen de risico’s die de organisatie of je medewerkers schade kunnen opleveren. Extra meerwaarde vind je in onze ondersteuning van cliënten.

Advocaten

zelfmelding en zelfonderzoek

Bij cliënten die misstanden in hun eigen bedrijf zien en/of die worden beschuldigd van fraude, corruptie of non-compliance, kan zelfonderzoek gericht op herstel grote toegevoegde waarde hebben. En waarbij de advocaat bijvoorbeeld procesafspraken maakt met de officier van justitie of de toezichthouder. Zelfmelding, -onderzoek en -herstel zijn fenomenen die (inter)nationaal aan terrein winnen en waarvan de meerwaarde in bepaalde gevallen is aangetoond. Ook in Nederland zijn hierover verkenningen gaande. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het meest recente rapport van het WODC. Met onze ondersteuning lopen we dan ook voorop om jou – als advocaat – en je cliënt zo goed mogelijk te helpen en de schade te beperken en de situatie te herstellen. 

bevoegD, bekwaam en deskundig

Door onze ervaring bij toezichthouders en opsporingsdiensten weten we precies aan welke eisen zelfonderzoek moet voldoen. We zijn bovendien zeer goed op de hoogte van de opsporings- en vervolgingsprocedures en de bestuursrechtelijke handhavingspraktijk.

We een betrouwbare schakel tussen advocaten, bedrijven en de overheid. Hiermee onderscheiden we ons van de meeste andere onderzoeksbureaus. Onze werkwijze is bovendien dat we niet alleen kijken naar wat is geweest, maar (vooral) dat we kijken naar de toekomst en waarbij we het zelfreinigende en lerende vermogen van bedrijven en organisaties willen bevorderen. 

Fraudeonderzoek

Licentie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
We zijn in het bezit van een licentie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om onafhankelijk onderzoek te mogen uitvoeren en onze rechercheurs zijn bevoegd, bekwaam en deskundig particulier onderzoeker. Dit betekent dat we strikt werken volgens de privacy gedragscode van de Nederlandse particuliere (forensische) onderzoeksbranche.

NFFI
We zijn als financieel forensisch expert actief verbonden aan het Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI). Het betreft een beroepsvereniging voor financieel forensisch deskundigen – met strenge toelatingseisen – en die tot doel heeft de kwaliteit van het beroep van financieel forensisch onderzoekers hoog te houden.

Omdat de behoeften, de casuïstiek en de problematiek in de praktijk erg van elkaar kunnen verschillen – ook in complexiteit – bieden we altijd maatwerk. Neem daarom contact op als je meer wilt weten over onze dienstverlening (compliance of ondersteuning in cliëntdossiers). Dan bekijken we samen wat we in specifieke gevallen voor jou en je cliënt kunnen doen.