Voor Accountants

Van accountants wordt veel verwacht als het gaat om het borgen van de integere en beheerste bedrijfsvoering. De context van het werk van de accountant maakt nu eenmaal dat zij te maken krijgen met risico’s op het gebied van financieel economische criminaliteit. Denk daarbij aan bedrijfsfraude, verslaggevingsfraude, corruptie, witwassen of andere kwesties waar accountants bij betrokken kunnen raken. Er zijn daarom tal van wettelijke regels, standaarden en integriteits- en kwaliteitskaders waar je aan moet voldoen (Wwft, Wta, NV COS, NV NOCLAR, VGBA en andere kaders of richtlijnen). De beheersing van de risico’s vraagt om professionele aandacht voor de compliance. 

compliance advies voor accountants

Met extern compliance advies ontzorgen we accountantsorganisaties door integraal ondersteuning te bieden bij het vormgeven of behouden van een beheerste en integere bedrijfsvoering. We zijn daarbij tevens sparringpartner als zich signalen of incidenten voordoen op het gebied van fraude of integriteit. Met onze (forensische) expertise helpen we dan bijvoorbeeld bij het beoordelen van de situatie en/of het feitenonderzoek. 

Onze ondersteuning kan ook indirect zijn. Bijvoorbeeld doordat we bij cliënten een frauderisicoanalyse uitvoeren zodat de wettelijke controle effectief verloopt. Of om aldaar integriteitsdilemma’s op te lossen waar je als accountant last van kunt krijgen. Maar ook met het vakkundige herstellen of oplossen van de situatie na een incident. We weten namelijk precies wat risico’s en dilemma’s zijn bij MKB-ondernemers. 

Kortom; we bieden passende dienstverlening zodat je als accountant aan alle (wettelijke) eisen blijft voldoen. En vooral op een manier dat je jouw accountantsorganisatie beschermt tegen de risico’s die de organisatie of je medewerkers schade kunnen opleveren.

businesspartner in compliance
Fraude- en integriteitsonderzoek

SAMENHANG MET SPECIFIEKE DIENSTEN

Als sparringpartner van accountantsorganisaties en -kantoren hebben we de kennis van relevante wetten, standaarden en richtlijnen. We kunnen bij vrijwel alle compliance en risicovraagstukken ondersteunen. Denk bijvoorbeeld ook aan;

  • SpeakUp Totaal; hiermee voldoe je volledig aan de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders de verplichting om een anoniem meldkanaal in te richten voor de Wwft en je legt een belangrijk fundament voor de beheerste en integere bedrijfsvoering;
  • Forensic Audit Support; voor als je de auditpraktijk wilt versterken met forensische expertise en/of de risicobeheersing van fraude, witwassen en corruptie bij je cliënt wilt toetsen;
  • Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA); die we helpen uitvoeren, waarbij we het proces faciliteren en/of die we voorzien van een jaarlijkse update;
  • Forensisch Onderzoek; voor als je te maken krijgt met een incident van fraude, corruptie of witwassen en/of je cliënt een onafhankelijk feitenonderzoek wil instellen.

Trainingen
Ook bieden we trainingen op maat om accountants en medewerkers geïnformeerd en scherp te houden over fraude- en integriteitsrisico’s. Bijvoorbeeld op het gebied van witwassen (Wwft) en zodat men aan de opleidingsvereisten voldoet (art. 35 Wwft). Of met een training gericht op het ontwikkelen van een integriteitsbewuste cultuur. In ons werk maken we gebruik van aansprekende casuïstiek uit onze jarenlange ervaring in de praktijk.

Wwft-audit
Tot slot is het goed om te weten dat we ook een onafhankelijke Wwft-audit voor jouw accountantsorganisatie kunnen uitvoeren. Dat kan op vrijwillige basis, maar in bepaalde gevallen is een Wwft-audit wettelijk verplicht (art. 2d, lid 4 Wwft). Hiermee beoordelen we de effectiviteit van het totale Wwft-beleid, processen en rollen (inclusief die van de compliance officer). Zo weet je dat je aan de eisen voldoet en/of waar je eventueel kunt verbeteren.

Waar je als accountant dus ook behoefte aan hebt, neem altijd gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking of om samen te ontdekken waar we je het beste kunnen helpen. Bij acute problemen of incidenten; altijd even bellen!