Tag: Wet bescherming klokkenluiders

De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders biedt zowel werknemers als werkgevers bescherming als een misstand wordt gemeld. Aan de ene kant zijn er voor melders meer en betere mogelijkheden om (intern) serieuze signalen van misstanden te melden en waarbij zij worden beschermd. Aan de andere kant biedt een interne meldregeling de werkgever de mogelijkheid om eventuele problemen eerst zelf op te lossen.

Onderwerpen die in de Wet bescherming klokkenluiders worden geregeld zijn;

  • Eisen waaraan een interne meldprocedure moet voldoen;
  • Benadelingsverbod van melders;
  • Vrijwaring voor gerechtelijke procedures (bv. claims voor informatie naar buiten brengen);
  • Vanaf nu ook direct extern melden mogelijk;
  • Bescherming bij verschillende vormen van misstanden.

Organisaties die moeten voldoen aan de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders zijn alle organisaties die 50 medewerkers of meer in dienst hebben (WOR-plichtige organisaties), aangevuld met;

  • Alle wwft-plichtige instellingen (banken, accountantskantoren, notarissen, sommige advocatenkantoren, etc.)
  • Financiële instellingen (bovenstaande, aangevuld met bv. pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen)
  • Organisaties die actief zijn in de burgerluchtvaart, de havenstaatcontrole of in de maritieme arbeid of;
  • Organisaties werkzaam zijn op het gebied van offshore olie- en gasactiviteiten.
Posted in
Posted in

Klokkenluidersregeling voor MKB accountants- en administratiekantoren

klokkenluidersregeling & Speakup Per 18 februari 2023 moeten alle Wwft-plichtige instellingen voldoen aan de vereisten in de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Dit houdt in dat accountantskantoren, -organisaties, belastingadvieskantoren en administratiekantoren een interne meldprocedure moeten opstellen die is onderworpen aan strenge eisen in de Wet (klokkenluidersregeling). In de praktijk zien wij dat de meeste accountantskantoren en […]

CONTINUE READING Klokkenluidersregeling voor MKB accountants- en administratiekantoren 8 min read