Tag: verslaggevingsfraude

Verslaggevingsfraude is het opzettelijk op een onwijze wijze weergeven van de financiële verslaggeving van een onderneming. Het kan dus worden gezien als een vorm van misleiding, omdat belanghebbenden in het maatschappelijk verkeer zo geen goede beslissingen kunnen nemen. bijvoorbeeld aangaande en financiering, vergunning of samenwerking.

Verslaggevingsfraude kent drie motieven:

  • Continuïteit veinzen of de financiële situatie te rooskleurig voorstellen;
  • Continuïteit onrechtmatig bewerkstelligen (bijvoorbeeld het verhullen dat sprake is van omkoping – corruptie – of verboden prijsafspraken);
  • Onrechtmatig onttrekken van vermogen (activa) uit de onderneming.

Hoewel verslaggevingsfraude als zelfstandig feit strafbaar is gesteld in het Wetboek van strafrecht (art. 336) in sectie over bedrog, zien we weinig vervolging voor dit feit. Meestal gebeurt dat wel voor de onderliggende feiten (fraude, corruptie, witwassen).