Tag: SpeakUp

SpeakUp Totaal is een product waarmee het mogelijk is om anoniem en veilig misstanden of grensoverschrijdend gedrag te melden en erover te communiceren. Gevoelige meldingen worden door onze gecertificeerde beoordelaars onafhankelijk en professioneel beoordeeld. Onze vertrouwenspersoon staat uw medewerker eventueel terzijde om het meldproces te begeleiden. We bespreken de melding vertrouwelijk met uw organisatie en adviseren u vrijblijvend over effectieve vervolgstappen.

SpeakUp Totaal in één pakket tegen een zeer betaalbare prijs

  • Hoogwaardig, toegankelijk en anoniem meldkanaal met een duidelijke procedure
  • 24 uur bereikbaar in 70 talen (mondeling en schriftelijk)
  • Voldoet aan alle eisen in de Wet bescherming klokkenluiders
  • AVG-proof
  • Alle gegevens beschermd door het hoogste beveiligingsniveau
  • Voldoet integraal aan Wwft-plicht voor anoniem meldkanaal non-compliance (art. 20a)
  • Professionele ontvangst, beoordeling en bespreken van meldingen met de organisatie
  • Terugkoppeling aan melder binnen wettelijke termijn is geborgd
  • Altijd toegang tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon (1e uur inbegrepen)
  • Templates voor regeling, beleid en gedragscode, inclusief interne communicatie voor implementatie en voorlichting van OR en/of medewerkers
Posted in
Posted in

Klokkenluidersregeling voor MKB accountants- en administratiekantoren

klokkenluidersregeling & Speakup Per 18 februari 2023 moeten alle Wwft-plichtige instellingen voldoen aan de vereisten in de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Dit houdt in dat accountantskantoren, -organisaties, belastingadvieskantoren en administratiekantoren een interne meldprocedure moeten opstellen die is onderworpen aan strenge eisen in de Wet (klokkenluidersregeling). In de praktijk zien wij dat de meeste accountantskantoren en […]

CONTINUE READING Klokkenluidersregeling voor MKB accountants- en administratiekantoren 8 min read