SpeakUp voor accountantskantoren en -organisaties

SPEAKUP VOOR ACCOUNTANTSkantoren en -organisaties

De media staan vol met bedrijven en organisaties die geconfronteerd worden met misstanden, integriteitsschendingen en grensoverschrijdend gedrag. Een veilig werk- en meldklimaat en een meer open cultuur met SpeakUp Totaal, zorgt er niet alleen voor dat de kans hierop aanzienlijk wordt verkleind, het verbetert ook de prestaties van teams en de organisatie als geheel.

Sinds 18 februari jl. is de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) van kracht voor alle accountantskantoren  en -organisaties ongeacht hun omvang. Deze wet hangt samen o.a. met bepalingen in de Wwft en Wta. De Wbk stelt eisen aan het beschermen van melders van misstanden, en het vormgeven van een gedegen meldprocedure. Het laagdrempelig en op een veilige (anonieme) manier kunnen melden is van essentieel belang. Maar ook een onafhankelijke (professionele) beoordeling van meldingen en te zorgen voor een goede opvolging.  

Fraude en Integriteit

Het programma ziet er als volgt uit:
15.00 uur – 15.30 uur  Ontvangst
15.30 uur – 16.30 uur  Eerste deel van de presentatie
16.30 uur – 16.45 uur  Pauze
16.45 uur – 17.30 uur  Tweede deel van de presentatie
17.30 uur – 18.30 uur  Afsluiting met een borrel

Heb je interesse? Meld je dan hier aan op de site van de NBA. Meer informatie over SpeakUp Totaal vind je alvast op deze pagina.