Screening & achtergrondonderzoek

Screening

Voordat je een (nieuwe) medewerker aanstelt of een samenwerkingsrelatie aangaat met een nieuwe businesspartner, wil je weten of de betrokkene integer en betrouwbaar is gezien de relatie of de functie die zij/hij gaat uitoefenen. Ook bij complexe cliëntrelaties kan een screening of achtergrond onderzoek zinvol zijn. Bijvoorbeeld bij een cliëntonderzoek in het kader van de Wwft. In sommige gevallen is een screening zelfs verplicht. Is de persoon wel wie zij/hij zegt dat zij/hij is?

Indien gewenst kunnen wij een professionele screening en/of achtergrondonderzoek voor je uitvoeren, of ondersteuning bieden bij cliëntonderzoek. Hiermee kom je meer te weten over de persoon of organisatie, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen over een aanstelling en/of een eventuele samenwerking. Een screening of achtergrondonderzoek is sterk aan te raden in de volgende situaties;

 • Als de beoogde medewerker een sleutelpositie gaat bekleden en er afbreukrisico’s zijn op gebied van financiën, continuïteit en (sociale) veiligheid (of imago);
 • Als je overweegt in zee te gaan met een zakenpartner en je meer zekerheid wilt verwerven over diens (persoonlijke) integriteit en betrouwbaarheid.
 • Als je twijfelt over de integriteit van de cliënt en/of je vanuit de wet (zoals de Wwft) meer zekerheid wilt (moet) hebben over de aard van de relatie (cliëntonderzoek).

intake voor een screening of achtergrondonderzoek

Een screening of achtergrondonderzoek kan een stevige inbreuk maken op de privacy van de betrokkene. Doorgaans gaan we bepaalde aspecten van het leven van personen onderzoeken en die een beeld geven over gedrag en feiten uit het verleden. In een intake bekijken we daarom samen wat relevante wetenswaardigheden zijn en waar de screening of het achtergrondonderzoek zich op moet richten. Maar ook of er een gerechtvaardigd belang is. Met behulp van een integriteitsprofiel voor de beoogde relatie (laag, middel, hoog), zorgen we ervoor dat het onderzoek voldoet aan de wettelijke eisen en dat het onderzoek efficiënt en effectief wordt uitgevoerd. Onderwerpen die bijvoorbeeld in een screening en/of het achtergrondonderzoek naar voren kunnen komen zijn;

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG);
 • Adverse media;
 • Rollen en verantwoordelijkheden binnen organisaties en/of rechtspersonen;
 • Insolventie (schuldhulpverlening, faillissement en/of uitstel van betaling);
 • Schuldenregistratie (BKR);
 • Referenties arbeidsverleden (CV);
 • Authenticiteit en integriteit van diploma’s en cijferlijsten en/of;
 • Verklaringen omtrent diens integriteit, betrokkenheid bij bekende (relevante) gebeurtenissen in het verleden en/of in gerechtelijke procedures.
Fraude- en integriteitsonderzoek

noodzakelijk, vertrouwelijk en met toestemming

Een screening of achtergrondonderzoek moet noodzakelijk zijn en waarbij we vertrouwelijk omgaan met gegevens. De betrokkene moet bovendien eerst toestemming geven voordat zij/hij wordt onderzocht. Ons werk is in overeenstemming met de wet (AVG en UAVG). Dit betekent onder andere dat we voor beide partijen vooraf transparant zijn over welke gegevens we (waar) opvragen en wat we precies gaan onderzoeken. We informeren betrokkene over de inzichten, de feiten en de omstandigheden, alvorens we deze ter beschikking stellen aan onze opdrachtgever.

Wil je door ons een screening of achtergrondonderzoek laten uitvoeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.