Regiocommunity Centrum: Kennisladder over Fraude en Integriteit

Op vrijdag 12 mei organiseert de Regiocommunity Centrum een kennisladder over Fraude & Integriteit. Tijdens deze bijeenkomst vertellen Martijn van de Westelaken en Steef de Vries van CompliAbility ons meer over het onderwerp Fraude en Integriteit.

De aard van het werk van de accountant maakt dat zij op verschillende manieren in aanraking kunnen komen met fraude of integriteitsschendingen. Denk daarbij aan witwassen, corruptie (omkoping), oneerlijk werk of uitbuiting (in de keten), duurzaamheidsfraude en/of andere vormen van non-compliance. Ook kan sprake zijn van ondermijnende criminaliteit, waarbij criminelen voor illegale activiteiten gebruik maken van legale bedrijven en diensten (ook van de accountant).

Fraude en Integriteit

Wat ook kan voorkomen is dat het bestuur van een bedrijf zelf fraudeert, door bijvoorbeeld op ongeoorloofde wijze vermogen uit de onderneming te halen of door problemen in het bedrijf te verhullen door verslaggevingsfraude te plegen. Kortom: de accountant krijgt in de praktijk best wel te maken met de nodige integriteitsrisico’s en dilemma’s.

In deze inspirerende kennisladder nemen we jullie mee in een aantal verschijningsvormen (praktijkgericht), hoe risico’s zich kunnen manifesteren en te herkennen zijn.

Heb je interesse? Meld je dan hier aan op de site van de NBA.