Rapporteren over fraude (14 PE punten)

Fraude, corruptie en witwassen in bedrijven en organisaties zijn een groot maatschappelijk probleem. Ze raken de integriteit van – en het draagvlak voor – het financieel economisch stelsel. Bijna dagelijks komen wel incidenten aan het licht die stevige maatschappelijke verontwaardiging oproepen. Dat gaat steevast gepaard met discussies over of wet- en regelgeving wel toereikend is en/of toezichthouders en poortwachters hun rol wel goed pakken. Fraude is hot!

Het is dan ook beslist geen toeval dat accountants vanaf boekjaar 2022 (verplicht) een sectie ‘controleaanpak frauderisico’ opnemen in hun rapportage over de wettelijke controle. In deze sectie beschrijft de accountant voor het eerst op welke wijze zij/hij heeft ingespeeld op risico’s die kunnen leiden tot een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude. Met deze toevoeging wordt nog een keer bekrachtigt dat de externe accountant bij uitstek zowel het publieke als het private belang dient. Een complexe taak die zeer relevant en betekenisvol is voor alle belanghebbenden. De accountant is cool!

Rapporteren over fraude

Toch blijkt dat een controle-aanpak gericht op frauderisico’s kan rekenen op een aantal lastige vragen en dilemma’s. Wat kan en mag men bijvoorbeeld (echt) van de accountant verwachten bij het identificeren en opvolgen van fraude? Met welke ethische aspecten en omgevingsfactoren heeft de accountant te maken? Op welke manier kan een risicogerichte aanpak bijdragen aan een efficiënt en effectief controle-proces die past binnen budget? Hoe geef je een dergelijke aanpak dan vorm? En wat rapporteer je over het controle-proces en de resultaten (en aan wie)?

rapporteren over fraude

Op 7 en 14 juni 2023 geven we bij de NBA een cursus ‘rapporteren over fraude’. In deze tweedaagse verkennen we op een unieke manier hoe accountants de wettelijke controle kunnen versterken met een risico gestuurde controle-aanpak frauderisico’s en de rapportage daarover. Dat doen we door kennis te verbinden in interactieve dialoogsessies en in een actieve en stimulerende setting. Kortom; we gaan actiegericht van elkaar leren!

14 PE punten voor accountants

De cursus levert voor accountants 14 PE punten op. Lees hier meer over het hele programma en het doel van de cursus. Zin in? Schrijf je dan snel in op de website van de NBA, want er zijn beperkt plaatsen beschikbaar.