Onderzoek grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag

Als werkgever kan je te maken krijgen met verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Denk daarbij aan (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, geweld, pestgedrag, gebruik of misbruik van verboden middelen tijdens het werk en/of andere integriteitsschendingen.

Bij grensoverschrijdend gedrag is meestal sprake van een exces in menselijke omgangsvormen of invloeden. Dat gebeurt op een manier dat anderen zich erg onprettig gaan voelen – of slachtoffer worden – en waarbij zij niet (vrijwillig) instemmen met gedrag van iemand anders. Dit gedrag heeft niet alleen gevolgen voor het welzijn van de betrokkene(n), maar ondermijnt vaak ook het vertrouwen in de kwaliteit, de integriteit en de doelstellingen van de organisatie en/of het bestuur. Signalen van grensoverschrijdend gedrag moeten daarom altijd serieus worden behandeld, omdat ze grote onrust en schade kunnen veroorzaken.

Grensoverschrijdend gedrag 2

De complexe situatie zorgvuldig benaderen

Het is belangrijk om bij signalen of (vermeende) incidenten uiterst zorgvuldig tewerk te gaan. Bij veel vormen van grensoverschrijdend gedrag spelen namelijk sterke gevoelens en emoties een rol. Niet alleen bij direct betrokkenen, maar ook in de omgeving. Een groot risico is dat bij signalen van grensoverschrijdend gedrag harde feiten ontbreken – of deze niet gemakkelijk aan te tonen zijn – of heldere normenkaders missen. Vroege signalen of feiten worden niet zelden gebagatelliseerd of genegeerd en waarbij ‘de dader’ meer slachtoffers kan maken. Maar er kunnen ook valse beschuldigingen worden gedaan en waarbij personen juist beschadigd raken op hun werk, de sportorganisatie en/of in hun leefomgeving. Vaak liggen er valse motieven aan ten grondslag die de oorsprong vinden in een verstoorde relatie of sociale druk.

Kortom; een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag vraagt om een onafhankelijke en professionele benadering en waarbij je in het onderzoek goed rekening moet houden met complexe sociaalpsychologische factoren in het team, de organisatie (cultuur) en/of de omgeving. Onafhankelijkheid is bovendien belangrijk, omdat je wilt voorkomen dat de uitkomsten worden gestuurd door onderliggende belangen van opdrachtgevers en/of onderzoekers.

onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

Bij (vroege) signalen van grensoverschrijdend gedrag kunnen wij onafhankelijk en deskundig onderzoek doen naar de klacht(en) of de signalen. We onderzoeken alle relevante feiten en omstandigheden en waarbij we rekening houden met sociale- en psychologische factoren en cultuuraspecten. Onze onderzoekers zijn academisch geschoold in het doen van onderzoek naar gedrag en psychologie in organisaties. Het resultaat van ons onderzoek is een objectief beeld van wat er aan de hand is – onderbouwd door feiten – en waarmee het bestuur de situatie kan oplossen. Ook hier kunnen we eventueel bij helpen met compliance en integriteitsmanagement dat gericht is op herstel en risicobeheersing.

Grensoverschrijdend gedrag 3

Licentie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
Als specialistisch onafhankelijk onderzoekbureau werken we onder licentie van het Ministerie van Justitie en veiligheid. Hiermee zijn we bevoegd tot het uitvoeren van onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. We werken binnen de wettelijke kaders van de AVG en UAVG om de privacy van betrokkenen te beschermen.

Heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag? Of is er sprake van een incident? Neem contact op voor onze professionele hulp.