Onderzoek fraude, witwassen en corruptie

Financieel economische criminaliteit

Bedrijven of organisaties kunnen betrokken raken bij fraude of ernstige integriteitsschendingen. Denk daarbij aan witwassen, corruptie (omkoping), oneerlijk werk (in de keten), duurzaamheidsfraude of andere vormen van non-compliance. Soms komen problemen aan het licht als een interne medewerker of de accountant aan de bel trekt. Of als er in de media berichten verschijnen over mogelijke betrokkenheid bij incidenten. Maar je kunt ook worden verrast met een fraudeonderzoek door een toezichthouder of het openbaar ministerie. Of misschien word je (onterecht) beschuldigd of benadeeld door een zakenpartner. De schrik zit er dan meestal goed in en dan ontstaat de behoefte om de situatie snel, goed en gedegen op te lossen.

Beschuldigingen van fraude, betrokkenheid bij witwassen en/of andere integriteitskwesties leveren vaak niet alleen financiële schade op, ze ondermijnen meestal ook het vertrouwen in de organisatie. Stakeholders gaan bijvoorbeeld kritische vragen stellen over de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Investeerders of aandeelhouders dreigen zich terug te trekken en leveranciers willen de samenwerking misschien opzeggen. Bovendien riskeren bedrijven en betrokkenen strafvervolging of bestuursrechtelijke handhaving door overheidsinstanties. Hierbij kan ook de ‘licence to operate’ op het spel staan, zoals het verliezen van vergunningen. Dit zijn reële scenario’s met grote gevolgen en waarbij strategische doelen en de continuïteit van je organisatie onder druk komen te staan. In alle gevallen is het dus belangrijk om snel en adequaat te handelen.

specialistisch onafhankelijk fraudeonderzoek

Wij zijn een (specialistisch) onafhankelijk onderzoeksbureau. Bij een incident, een signaal of beschuldiging van non-compliance, doen we fraudeonderzoek naar de feiten, eventuele transacties (witwassen) en naar de aard en de omvang van het probleem. Hierbij kijken we niet alleen naar wat er is gebeurd, maar ook naar de onderliggende oorzaken van de kwestie. Met deze inzichten kan het bestuur de juiste herstelmaatregelen nemen – gericht op compliance en integriteitsbeheersing – om verdere schade te beperken en om toekomstige problemen te voorkomen. We helpen daarbij door;

  • de feiten te verzamelen over het incident of probleem;
  • inzicht te verwerven in wie erbij betrokken zijn (of waren);
  • de schaal en de duur van de problemen vast te stellen;
  • leren over hoe de problemen konden ontstaan (root cause).
Fraudeonderzoek

We hanteren een multidisciplinaire benadering. Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in de praktijk weten we namelijk dat bij fraude of ernstige integriteitskwesties, vaak diepere (fundamentele) oorzaken te vinden zijn waardoor de problemen konden ontstaan. Vaak is sprake van een sluimerend proces en structurele kwaliteitstekortkomingen in controlemechanismen, processen, strategie, cultuur en leiderschapsaspecten in de organisatie. Daarom hebben we (onder andere) specialismen van financieel forensisch onderzoek, bedrijfsantropologie en compliance & integriteitsmanagement in ons werk geïntegreerd. Voor het doen van fraudeonderzoek of andere integriteitsonderzoeken (zoals witwassen) werken we onder licentie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en volgens de geldende privacy gedragscode.

Compliance herstel

bevindingen en herstel van fraude of corruptie

De bevindingen en eventuele aanbevelingen uit ons onafhankelijke fraudeonderzoek presenteren we in een overzichtelijk en onafhankelijk rapport. Ook verzorgen we desgewenst een presentatie om de inzichten te verduidelijken. Met de inzichten kan het bestuur de juiste maatregelen nemen om de situatie te herstellen. Wij zorgen ook voor een solide basis om het probleem en de oorzaken ervan (duurzaam) op te lossen. Eventueel helpen we hierbij met een plan van aanpak en begeleiden we het herstelproces met behulp van programma op gebied van compliance en integriteit. We starten hiermee vaak al tijdens het onderzoek. Je verbetert direct de situatie en zorgt ervoor dat je het vertrouwen terugwint van jouw stakeholders. Je laat namelijk zien dat je bedrijf of organisatie een toekomstbestendige weg inslaat. Je bedrijf zet zich in om fraude- en integriteitschendingen duurzaam op te lossen en om de risico’s in de toekomst te beheersen.

Is er in jouw organisatie sprake van een incident, probleem of crisis? Of heb je nog vragen over onze specialistische aanpak? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.