Forensic Audit Support

forensic audit support

Exclusief voor accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren, bieden we forensic audit support.  Accountants zijn vanaf boekjaar 2022 verplicht om in hun rapportage een sectie fraude & continuïteit op te nemen. Het signaleren en opvolgen van fraude(risico’s) is een belangrijke verantwoordelijkheid van de externe accountant (bron: AFM). Dit betekent dat de accountant vooraf de frauderisico’s in kaart brengt, deze controleert en hierover rapporteert.

Fraude is complex van aard en vraagt doorgaans om stevige forensische kennis en expertise. Met forensic audit support slaan we daarom de brug tussen de controle van de jaarrekening en de daarbij benodigde forensische expertise. We verhogen de kwaliteit van de wettelijke controle en brengen kennisontwikkeling en -uitwisseling over fraude direct in de praktijk. Wij ondersteunen de accountant – en het auditteam – desgewenst gedurende het proces van de audit met forensische kennis en expertise.

forensic audit support

Met behulp van forensisch vooronderzoek helpen we om de accountant de juiste prioriteiten te stellen voor de controle. Dat doen we onder andere door de relevante fraude- en integriteitsrisico’s bij de cliënt vooraf te analyseren. Ook kijken we gedurende de controle mee naar specifieke compliance en integriteitsrisico’s in de interne beheersingsprocessen. 

Bij de controle van de jaarrekening en de balans bieden we hoogwaardige forensische ondersteuning voor het identificeren van frauderisico’s of -signalen in onderliggende bronnen. Uiteraard bieden we desgewenst ook alle hulp bij het beschrijven van de resultaten en de conclusies in de rapportage in de (verplichte) sectie over fraude en continuïteit

Forensic Audit Support

toolbox en procesafstemming

Voor onze forensic audit support bij de wettelijke accountantscontrole maken we gebruik van een unieke toolbox. Hiermee begeleiden we desgewenst het hele proces van signaleren, opvolgen en rapporteren van frauderisico’s. Uiteraard kunnen we dat ook op onderdelen doen. De accountant en/of het auditteam verwerft hiermee – naar behoefte – alle benodigde informatie voor de rapportage. We integreren ons werk bovendien naadloos in de planning en het uitvoeringsproces van het auditteam. Zo weet iedereen wat men gedurende de controle van ons kan verwachten. De regie blijft natuurlijk bij de onafhankelijke accountant. 

Kortom; met onze hulp voert het auditteam de wettelijke controle efficiënt en effectief uit conform alle wettelijke eisen en standaarden van de NBA (bv. 240315700) en bijvoorbeeld richtlijn 1150). Daarnaast bespaart het auditteam zo kostbare tijd en capaciteit, omdat de kennis direct en op het juiste moment beschikbaar is.

Ben je externe accountant en wil je forensic audit support gebruiken in jouw wettelijke controle? Neem dan vrijblijvend contact op.