Externe Compliance Officer

Compliance officer

Elke organisatie wil in control zijn als het gaat om de naleving van (vaak complexe) wetten en regels of eigen kwaliteitsnormen. Een goede (externe) compliance officer helpt jouw organisatie (integraal) om aan de wettelijke eisen of normen te voldoen, je te beschermen tegen externe dreigingen en/of het voorkomen van incidenten. Kortom; een compliance officer is jouw partner om je bedrijf of organisatie te helpen om integriteitsrisico’s te beheersen en de (eigen) normen te handhaven.

Voor veel organisaties kan het lastig zijn om voor specifieke vraagstukken een kwalitatief goede compliance officer te vinden. Of soms is het vanwege hoge kosten niet rendabel om een compliance officer zelf in dienst te nemen. In dat geval kun je de compliance-functie aan ons uitbesteden en/of onze externe compliance officer (tijdelijk) inzetten bij specifieke projecten. Met ons integrale perspectief is Compliability de beste keuze voor jouw organisatie om je efficiënt en effectief te ondersteunen.

Kennis en ervaring van onze externe compliance officer

Onze externe compliance officers zijn academisch geschoold in zowel het compliance vakgebied als veranderkunde. Met onze jarenlange ervaring hebben we alle noodzakelijke kennis in huis. Daarom weten we precies hoe we jouw organisatie het beste kunnen helpen. Onze ervaringen hebben we mede opgedaan bij toezichthouders en opsporingsdiensten. Daardoor kunnen we je ook optimaal ondersteunen bij een onderzoek of visitatie, vertellen we je over de do’s en don’ts en/of bieden we je meer zekerheid over wat je kunt verwachten.

Maatwerk voor elk bedrijf of organisatie
Onze externe compliance officers bieden maatwerk en werken naar behoefte. Bijvoorbeeld om te klankborden over relevante wet- en regelgeving of als inspiratie- en oplossingenbron voor specifieke kwesties. Maar ook bij de implementatie van checks & balances, als ondersteuning van jouw interne compliance officer (co-sourcing) en/of een ander project. Zo bieden wij full service dienstverlening.

Voorbeelden van taken van de externe compliance officer

 • Sparringpartner voor compliance-vraagstukken;
 • Het begeleiden, faciliteren en uitvoeren van een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) binnen bedrijven of organisaties;
 • Volgen van – en informeren over – nieuwe of veranderende wet- en regelgeving;
 • Informeren over actualiteiten en adviseren over de implementatie van nieuwe of aanvullende wet- en regelgeving;
 • Monitoring en assessment van de naleving van regels en principes van de beheerste en integere bedrijfsvoering;
 • Het ontwikkelen van beleidsdocumentatie ten behoeve van de beheerste en integere bedrijfsvoering.
 • Ondersteuning bij uitvragen door, en gesprekken met, toezichthouder(s) indien sprake is van een visitatie;
 • Bevorderen van de awareness voor compliance, integriteit en fraude, bijvoorbeeld door middel van inspiratiesessies, workshops of trainingen (op maat en in house);
 • Het begeleiden van dialoog en informatiesessies over wetten, regels en normen en de betekenis ervan voor het werk;
 • Sparringpartner bij aanwijzingen of signalen van interne fraude en integriteitskwesties;
 • Verzorgen periodieke (jaarlijkse) update van de SIRA.

Externe compliance officer voor accountantsorganisaties

Onze externe compliance officers zijn – naast bovenstaande – gespecialiseerd in de ondersteuning van accountantsorganisaties als het gaat om het voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan de beheerste en integere bedrijfsvoering (Wta). In dat verband kunnen we adviseren over wetten, standaarden en de invulling van vaktechnische richtlijnen waar accountantsorganisatie mee te maken hebben. Ook ondersteunen we bij de wettelijke controle en/of bieden we daarin de benodigde vaktechnische kennis. 

Forensische deskundigheid
Bij een fraude of integriteitsincident bieden we eventueel extra ondersteuning met forensisch onderzoek. Daarvoor hebben we een licentie van het Ministerie van justitie en zijn we bevoegd tot het uitvoeren van onafhankelijk particulier forensisch onderzoek.

Abonnement of vast uurtarief

Omdat we maatwerk bieden zijn er verschillende mogelijkheden om onze externe compliance officer in te zetten. Afhankelijk van de behoefte maken we daarover vooraf concrete afspraken. In principe werken we met een vast tarief, maar het is ook mogelijk om een abonnementsvorm af te sluiten. Hierbij krijg je tegen een gereduceerd tarief een vaste externe compliance officer aangeboden. Deze bouwt een persoonlijke relatie met jou en je bedrijf op. Voordeel hiervan is dat jouw compliance officer alle ins en outs van jouw bedrijf of organisatie leert kennen.  

Heb je een externe compliance officer nodig? Of heb je een specifieke vraag en wil je eerst weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.