Due Diligence compliance & integriteit

Due Diligence

Hoe weet je of bedrijven waarmee je samenwerkt, relaties, leveranciers, tussenpersonen en fusie- of overnamekandidaten kunt vertrouwen? Hoe betrouwbaar is hun presentatie over de kwaliteit en de integriteit van hun bedrijfsvoering. En in hoeverre kunnen zij direct of indirect de reputatie van je bedrijf of organisatie schaden? Een due diligence onderzoek geeft je inzicht in de compliance- en integriteitsrisico’s van een potentiële samenwerkingsrelatie of investering.

Wij maken een zorgvuldige analyse op het gebied van compliance en integriteit van een bedrijf. We kijken daarbij specifiek naar risico’s op inconsistenties in de verslaglegging, belangenverstrengeling of corruptie, fraude en witwassen. Maar beoordelen ook op risico’s in de organisatiecultuur, op illegale of schadelijke omstandigheden in de keten, op onbehoorlijk bestuur en/of op klimaatoneerlijk opereren van je beoogde zakenpartner. Met inzicht in de risico’s kun je weloverwogen besluiten nemen over (verdere) samenwerking.

bescherm je bedrijf of organisatie tegen;

  • financiële – en economische risico’s als gevolg van fraude of (slecht) bestuur van je beoogde samenwerkingsrelatie of de investering;
  • onbedoelde en ongewenste betrokkenheid bij praktijken als corruptie en witwassen;
  • reputatieschade als gevolg van laakbare en niet-duurzame bedrijfsmodellen (of gedrag) van je beoogde zakenpartner en samenwerkingsrelatie;
  • geldboetes of gevangenisstraf in verband met betrokkenheid of ketenverantwoordelijkheid bij financieel- en/of sociaal economische criminaliteit van je beoogde relatie.
Due diligence

unieke toegevoegde waarde

De context, de aard en de omvang van een due diligence onderzoek kan verschillen. Dat heeft te maken met het specifieke belang en risicoprofiel. Diverse factoren spelen een rol zoals; hoogte van de transactie, continuïteitsrisico’s, grootte van de onderneming en concurrentiedruk. Daarom bieden we altijd maatwerk en kijken we eerst naar de specifieke vraagstelling, de situatie en/of behoeften. De intensiteit en diepgang van het onderzoek stemmen we hierop af.  

Naast het vaststellen van feitelijkheden, voegen we extra waarde toe door een analyse van de bedrijfsvoering op integriteitsrisico’s en de kwaliteit van risicobeheersing. In combinatie met onze financieel forensische kennis over fraudepatronen, witwassen en corruptierisico’s verkrijg je het onontbeerlijke inzicht dat nodig is om de juiste beslissingen te nemen.

aanpak en zorgvuldigheid

Om tot de gewenste inzichten te komen maken we gebruik van interne en open bronnen, doen we data-analyses, beoordelen we processen en documenten en voeren we gesprekken met bestuur en/of medewerkers. Daartoe zijn we bevoegd en geautoriseerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Bovendien werken we effectief samen met jouw accountant of advocaat. Onze bevindingen over de relevante feiten en risico’s beschrijven we in een deugdelijke en overzichtelijke due diligence rapportage.

Wil je door ons een due diligence onderzoek op compliance en integriteit laten uitvoeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.