Diensten

Compliance en integriteit zijn belangrijke strategische pijlers voor elke organisatie. Het is onze passie en expertise om je te helpen voldoen aan wetten en regels en/of om fraude- en integriteitsrisico’s te beheersen. Met onze diensten helpen we je ook om eventuele problemen effectief op te lossen.

Diensten

We bieden ondersteuning met audit, advies en onderzoek en we hebben een compleet aanbod ontwikkeld op het gebied van compliance en integriteitsbeheersing. Hiermee kunnen we je volledig ontzorgen. Ook bieden we een aantrekkelijk abonnement voor aan onafhankelijk meld- en onderzoekpunt aan om volledig te voldoen aan de eisen in de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders.

Maatwerk 
Naast onze diensten bieden we ook maatwerk aan. Neem daarom gerust vrijblijvend contact op om te bespreken wat we voor je kunnen doen of als je vragen hebt. 

Improve Your Ability to Comply!

AUDIT & advies

Beoordeling van de effectiviteit en de naleving van het Wwft-beleid

Advies en klankbord voor bedrijven en organisaties op gebied van compliance

Ondersteuning van accountantsorganisaties bij de wettelijke controle

onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoek naar FEC-incidenten, ESG-fraude, non-compliance en benadeling door fraude

Onafhankelijk onderzoek naar incidenten met impact op een eerlijke en veilige omgeving

Screening van personen op antecedenten en beeldvormend onderzoek

integriteitsbeheersing

Analyse van integriteitsrisico’s en –beheersing (SIRA)

Ontwikkeling en implementatie van integriteitsbeleid en beheersprocessen