Categorie: Artikel

Posted in
Posted in

Klokkenluidersregeling voor MKB accountants- en administratiekantoren

klokkenluidersregeling & Speakup Per 18 februari 2023 moeten alle Wwft-plichtige instellingen voldoen aan de vereisten in de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Dit houdt in dat accountantskantoren, -organisaties, belastingadvieskantoren en administratiekantoren een interne meldprocedure moeten opstellen die is onderworpen aan strenge eisen in de Wet (klokkenluidersregeling). In de praktijk zien wij dat de meeste accountantskantoren en […]

CONTINUE READING Klokkenluidersregeling voor MKB accountants- en administratiekantoren 8 min read
Posted in
Posted in

Herstellen van de integriteit in de organisatie

Als eenmaal fraude of een integriteitsprobleem in je bedrijf of organisatie is vastgesteld, dan vraagt dat om serieuze aandacht. Fraude en integriteitsproblemen leveren meestal flinke schade op. Naast de feiten die uit goed en gedegen fraudeonderzoek naar boven komen, zijn altijd diepere oorzaken van fraude en integriteitsproblemen aanwezig. Het (verder) herstellen van de integriteit in de […]

CONTINUE READING Herstellen van de integriteit in de organisatie 27 min read
Posted in
Posted in

Oorzaken van fraude en integriteitsproblemen

In onze vorige publicatie zijn we ingegaan op hoe wij ‘goed en gedegen fraudeonderzoek‘ doen. Een klassiek fraude- en integriteitsonderzoek is erop gericht om antwoord te krijgen op ‘wat’ er aan de hand is, wie ervoor verantwoordelijk zijn (of waren) en wat de schade is. Acties zijn vaak gericht op de fraude of het incident […]

CONTINUE READING Oorzaken van fraude en integriteitsproblemen 17 min read
Posted in
Posted in

Goed en gedegen fraudeonderzoek

Bedrijven of organisaties kunnen worden geconfronteerd met signalen van fraude, corruptie of andere integriteitsschendingen in hun bedrijfsvoering. Een interne medewerker of accountant trekt misschien aan de bel. Of in de media zijn berichten verschenen over mogelijke betrokkenheid bij fraude of corruptie. Ook kan een toezichthouder of opsporingsdienst je verrassen met een onderzoek. De schrik zit […]

CONTINUE READING Goed en gedegen fraudeonderzoek 7 min read