Auteur: Steef de Vries

Posted in
Posted in

SpeakUp voor accountantskantoren en -organisaties

SPEAKUP VOOR ACCOUNTANTSkantoren en -organisaties De media staan vol met bedrijven en organisaties die geconfronteerd worden met misstanden, integriteitsschendingen en grensoverschrijdend gedrag. Een veilig werk- en meldklimaat en een meer open cultuur met SpeakUp Totaal, zorgt er niet alleen voor dat de kans hierop aanzienlijk wordt verkleind, het verbetert ook de prestaties van teams en […]

CONTINUE READING SpeakUp voor accountantskantoren en -organisaties 1 min read
Posted in
Posted in

Klokkenluidersregeling voor MKB accountants- en administratiekantoren

klokkenluidersregeling & Speakup Per 18 februari 2023 moeten alle Wwft-plichtige instellingen voldoen aan de vereisten in de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Dit houdt in dat accountantskantoren, -organisaties, belastingadvieskantoren en administratiekantoren een interne meldprocedure moeten opstellen die is onderworpen aan strenge eisen in de Wet (klokkenluidersregeling). In de praktijk zien wij dat de meeste accountantskantoren en […]

CONTINUE READING Klokkenluidersregeling voor MKB accountants- en administratiekantoren 8 min read
Posted in
Posted in

Praktijkcursus SIRA

De AFM heeft aangekondigd de focus op de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) te leggen. Deze cursus biedt u praktische handvatten bij het opstellen en de uitvoer van een SIRA.  praktijkcursus sira Om integriteitsrisico’s te analyseren en beheersen, verplicht de wet financiële instellingen een SIRA uit te voeren. Welke integriteitsrisico’s spelen bij uw cliënten en binnen uw […]

CONTINUE READING Praktijkcursus SIRA 1 min read
Posted in
Posted in

WIAL Podcast

In deze WIAL podcast gaan Steef de Vries en Martijn van de Westelaken in gesprek met Twan Paes, directeur van het World Institute of Action Learing (WIAL). Zij praten over complexe onderwerpen als fraude, integriteit en grensoverschrijdend gedrag.  Martijn en Steef zien Action Learning als een betekenisvol perspectief om de oorzaken van complexe problemen op […]

CONTINUE READING WIAL Podcast 1 min read
Posted in
Posted in

Rapporteren over fraude (14 PE punten)

Fraude, corruptie en witwassen in bedrijven en organisaties zijn een groot maatschappelijk probleem. Ze raken de integriteit van – en het draagvlak voor – het financieel economisch stelsel. Bijna dagelijks komen wel incidenten aan het licht die stevige maatschappelijke verontwaardiging oproepen. Dat gaat steevast gepaard met discussies over of wet- en regelgeving wel toereikend is […]

CONTINUE READING Rapporteren over fraude (14 PE punten) 1 min read
Posted in
Posted in

Regiocommunity Centrum: Kennisladder over Fraude en Integriteit

Op vrijdag 12 mei organiseert de Regiocommunity Centrum een kennisladder over Fraude & Integriteit. Tijdens deze bijeenkomst vertellen Martijn van de Westelaken en Steef de Vries van CompliAbility ons meer over het onderwerp Fraude en Integriteit. De aard van het werk van de accountant maakt dat zij op verschillende manieren in aanraking kunnen komen met fraude of integriteitsschendingen. Denk […]

CONTINUE READING Regiocommunity Centrum: Kennisladder over Fraude en Integriteit 1 min read
Posted in
Posted in

Herstellen van de integriteit in de organisatie

Als eenmaal fraude of een integriteitsprobleem in je bedrijf of organisatie is vastgesteld, dan vraagt dat om serieuze aandacht. Fraude en integriteitsproblemen leveren meestal flinke schade op. Naast de feiten die uit goed en gedegen fraudeonderzoek naar boven komen, zijn altijd diepere oorzaken van fraude en integriteitsproblemen aanwezig. Het (verder) herstellen van de integriteit in de […]

CONTINUE READING Herstellen van de integriteit in de organisatie 27 min read
Posted in
Posted in

Oorzaken van fraude en integriteitsproblemen

In onze vorige publicatie zijn we ingegaan op hoe wij ‘goed en gedegen fraudeonderzoek‘ doen. Een klassiek fraude- en integriteitsonderzoek is erop gericht om antwoord te krijgen op ‘wat’ er aan de hand is, wie ervoor verantwoordelijk zijn (of waren) en wat de schade is. Acties zijn vaak gericht op de fraude of het incident […]

CONTINUE READING Oorzaken van fraude en integriteitsproblemen 17 min read
Posted in
Posted in

Goed en gedegen fraudeonderzoek

Bedrijven of organisaties kunnen worden geconfronteerd met signalen van fraude, corruptie of andere integriteitsschendingen in hun bedrijfsvoering. Een interne medewerker of accountant trekt misschien aan de bel. Of in de media zijn berichten verschenen over mogelijke betrokkenheid bij fraude of corruptie. Ook kan een toezichthouder of opsporingsdienst je verrassen met een onderzoek. De schrik zit […]

CONTINUE READING Goed en gedegen fraudeonderzoek 7 min read