Improve Your Ability to Comply

Bescherm je bedrijf of organisatie tegen de impact van fraude- en integriteitsrisico’s, voldoe aan wetten en regels en biedt meer zekerheid over de betrouwbaarheid en continuïteit van je bedrijfsvoering.

Wet bescherming klokkenluiders

Bescherm je bedrijf of organisatie

Wij ondersteunen jouw bedrijf of organisatie bij het voldoen aan de Wwft, de Wet bescherming klokkenluiders en andere wetten en regels. Ook helpen we bij het borgen van een eerlijke en veilige werkomgeving en het ontwikkelen van een integriteitsbewuste cultuur. We bieden verschillende diensten aan op het gebied van;

Hiermee zorgen we er samen voor dat je de strategische doelen op een duurzame en toekomstbestendige manier realiseert. En je biedt jouw stakeholders aantoonbaar meer zekerheid over de betrouwbaarheid van de organisatie. 

Improve Your Ability to Comply!

we zetten ons in voor...

Accountant.jpg

Accountants

Als businesspartner in compliance helpen we accountantsorganisaties bij het borgen en versterken van de beheerste en integere bedrijfsvoering. Ook bieden we ondersteuning bij (onder andere) de wettelijke controle en doen we onafhankelijk onderzoek bij fraude-incidenten of signalen.

Managers

DE overheid

Voor overheidsorganisaties bieden we specifieke dienstverlening voor het borgen van een veilig werk- en meldklimaat en ondersteunen we bij het ontwikkelen of verbeteren van het integriteitsbeleid. Bij mogelijke  integriteitsschendingen doen we zorgvuldig onafhankelijk onderzoek.

Advocaat.jpg

advocaten

We ondersteunen de advocatuur met compliance diensten op het gebied van de Wwft, inclusief een veilig werk- en meldklimaat. In financieel economische – en bestuursrechtelijke zaken helpen we cliënten met integriteitsherstel zodat key-stakeholders meer zekerheid hebben over de toekomst.

Bedrijven

MKB-bedrijven

We zijn er voor alle bedrijven die hun bedrijfsvoering willen versterken met behulp van compliance- en integriteitsmanagement. Bij incidenten doen we onafhankelijk onderzoek en bieden we een compliance herstelprogramma om toekomstige problemen te voorkomen.

licentie van het ministerie van justitie en veiligheid

We zijn een onafhankelijk onderzoeksbureau en hebben een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (POB 7358) . Dat betekent dat we strikt werken volgens de privacy gedragscode van de sector en dat we voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen voor het doen van onafhankelijk onderzoek. 

publicaties

Fraude & Integriteit

Evenement

SpeakUp voor accountantskantoren en -organisaties

SPEAKUP VOOR ACCOUNTANTSkantoren en -organisaties De media staan vol met bedrijven en organisaties die geconfronteerd worden met misstanden, integriteitsschendingen…
Medewerkers waarderen

Artikel

Klokkenluidersregeling voor MKB accountants- en administratiekantoren

klokkenluidersregeling & Speakup Per 18 februari 2023 moeten alle Wwft-plichtige instellingen voldoen aan de vereisten in de nieuwe Wet…
SIRA

Cursus

Praktijkcursus SIRA

De AFM heeft aangekondigd de focus op de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) te leggen. Deze cursus biedt u praktische handvatten…